SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

PPP & koncesje

Prawo samorządowe

Prawo pracy

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Fundusze europejskie
Doświadczenie


Kancelaria dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu działalności zarówno sektora publicznego, jak i przedsiębiorców. Eksperci Kancelarii występowali jako doradcy lub pełnomocnicy m.in. w następujących projektach:

 • Doradztwo podatkowe dla jednej z podwarszawskich gmin miejskich dotyczące opodatkowania czterech transakcji nieruchomościowych oraz oceny skutków podatkowych realizacji wielomilionowej inwestycji dofinansowanej ze środków europejskich i wdrażanej we współpracy z wiodącą spółką Skarbu Państwa.
 • Doradztwo prawne dotyczące współpracy gmin i powiatu w realizacji szeregu inwestycji i działań dotyczących zarządzania oświatą i transportem publicznym w obszarze funkcjonalnym.
 • Doradztwo prawno-podatkowe dla międzynarodowego lidera branży budowlano-logistycznej obejmujące m.in. kwestie miejsca opodatkowania VAT świadczonych przez Klienta usług, prawidłowość rozliczeń podatkowych, optymalizacje kosztów zarządzania flotą samochodową.
 • Opracowanie analizy prawno-organizacyjnej inwestycji dotyczącej budowy internetowej sieci szerokopasmowej o zasięgu wojewódzkim. Zakres analizy obejmował ocenę prawną wykonalności projektu (w różnych wariantach PPP, w oparciu o mieszaną spółkę komunalną, tradycyjne zamówienie publiczne oraz kooperację między JST) wraz z porównaniem poszczególnych modeli i rekomendacjami.
 • Konsultacje projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w przedmiocie budowy sieci odzysku biogazu ze składowiska odpadów oraz ocena prawna dopuszczalności zmian podmiotowych po stronie wykonawcy inwestycji.
 • Przygotowanie i udział w postępowaniu o wybór partnera prywatnego w pierwszym na Mazowszu projekcie hybrydowego PPP łączącego finansowanie prywatne z dotacyjnym w obszarze termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
 • Opracowanie dla gminy analizy prawno-organizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu infrastruktury turystyczno-kongresowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Przygotowanie analizy prawnej pod kątem wyboru optymalnego modelu prawno-finansowego dla budowy szpitala przy współpracy z zewnętrznym inwestorem. Analiza obejmowała m.in. model PPP, koncesji, spółki celowej, jak również prywatyzacji lokalnego SP ZOZ-u z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych wynikających z ustawy o działalności leczniczej.
 • Udział w negocjacjach ostatecznego kształtu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której przedmiotem miała być budowa, utrzymanie i zarządzanie jednym z największych w Polsce parków wodnych.
 • Sporządzenie szeregu analiz prawnych dotyczących wyboru form realizacji i wdrożenia inwestycji publicznych (w szczególności PPP, koncesja na roboty budowlane lub usługi, spółka celowa) w obszarach takich jak: komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona zdrowia, efektywność energetyczna, sport i rekreacja.
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w konkursie o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla lidera branży energetycznej. Klient otrzymał dofinansowanie na zakup specjalistycznej infrastruktury pozwalającej na oszczędności w gospodarowaniu energią i emisji dwutlenku węgla.
 • Szkolenia dla urzędników gminnych oraz radnych z zakresu PPP, prawa zamówień publicznych i prawa samorządowego.
 • Szkolenie dla lidera branży budowlanej z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 • i wiele innych.

© Copyright 2018


KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
DAMIAN MICHALAK

KONTAKT


Ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa
biuro@dmkancelaria.pl
660 337 223
Created by

PWM Group

Nota prawna


Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak (adres biura: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, NIP: 8381765174). Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Newsletter


Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera.