SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

PPP & koncesje

Prawo samorządowe

Prawo pracy

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Fundusze europejskie
Zamówienia publiczne


Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora publicznego sprawia, że zamówienia publiczne to nasza naturalna specjalizacja. Wiemy, że wybór rzetelnego wykonawcy to warunek konieczny sprawnego i profesjonalnego wykonania zamówienia.

Swoje usługi w zakresie prawa zamówień publicznych kierujemy przede wszystkim do zamawiających. Prowadzimy kompleksową obsługę postępowań przetargowych. Opracowujemy niezbędną dokumentację, wspieramy prace komisji przetargowych, weryfikujemy oferty, w trybach negocjacyjnych uczestniczymy w rozmowach z wykonawcami.

Zdajemy sobie sprawę, że drobiazgowe wymogi PZP wymagają wdrożenia odpowiednich procedur, które proponujemy tworząc regulaminy udzielania zamówień publicznych w urzędach.

Przygotowujemy także opinie prawne związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych i aktów prawnych związanych z PZP.

Pomagamy także wykonawcom w ochronie ich interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wnosimy na ich rzecz odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu. By zagwarantować poprawność złożenia oferty weryfikujemy składaną dokumentację.

Wykorzystując swoje doświadczenie podnosimy także kompetencje pracowników wydziałów zamówień publicznych organizując tematyczne szkolenia prowadzone przez praktyków.

W chwili obecnej realizujemy także Projekt „GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym” dofinansowany w 90% ze środków UE.

Szczegóły na stronie współorganizatora: http://gepard.apexnet.com.pl/

 

Ulotka

Ulotka2

Pobierz ulotkę: ulGEPARD..compressed