SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

PPP & koncesje

Prawo samorządowe

Prawo pracy

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Fundusze europejskie
Prawo samorządowe


Specjalizujemy się w prawie sektora publicznego, co sprawia, że jednostki samorządu terytorialnego są naszymi szczególnym klientami. Bogate doświadczenie w doradztwie gminom, powiatom i województwom pozwoliło nam doskonale zrozumieć realia w których funkcjonują JST i szereg przepisów determinujących zakres i formy ich działalności. Znamy potrzeby samorządów i wiemy z jakimi problemami się borykają.

Szczególną uwagę poświęcamy inwestycjom komunalnym. Wskazujemy najkorzystniejsze formy ich realizacji, wspieramy w udzielaniu zamówień publicznych, zawieraniu umów o PPP, negocjujemy z inwestorami, tworzymy komunalne spółki dedykowane określonym zadaniom i potrzebom. Przeprowadzamy lub nadzorujemy procesy inwestycyjne. Pozyskujemy zewnętrzne dofinansowanie dla realizowanych przedsięwzięć.

Doradzając jednostkom samorządu terytorialnego działamy w następujących obszarach:

  • inwestycje komunalne,
  • zamówienia publiczne,
  • PPP i koncesje,
  • spółki komunalne,
  • przekształcenia jednostek budżetowych,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • gospodarka odpadami,
  • finansowanie inwestycji ze środków UE,
  • opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego.