SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

PPP & koncesje

Prawo samorządowe

Prawo pracy

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Fundusze europejskie
Prawo pracy


W ramach praktyki prawa pracy oferujemy swoje usługi zarówno pracodawcom, jaki i pracownikom. Ich zakres obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie i negocjacje umów o pracę oraz kontraktów przewidujących pozapracownicze formy zatrudnienia,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • kontrakty menadżerskie,
  • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy BHP, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, etc.
  • przygotowujemy i przeprowadzamy procedury zwolnień grupowych,
  • pomagamy w rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
  • reprezentujemy interesy klienta w sporach przed sądami pracy.

Współpracujemy z prawnikami o bogatym doświadczeniu w Państwowej Inspekcji Pracy specjalizującymi się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.