SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

PPP & koncesje

Prawo samorządowe

Prawo pracy

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Fundusze europejskie
Fundusze europejskie


Polska to jeden z najważniejszych beneficjentów funduszy europejskich i wiemy, że jest to szansa, której nie można zmarnować. Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego dla rozwoju biznesu lub zrealizowania ważnej inwestycji często przesądza o końcowym sukcesie. Dlatego doradzamy zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom publicznym świadcząc kompleksowe usługi obejmujące:

  • Wskazanie źródeł pozyskania dofinansowania,
  • Określenie struktury organizacyjnej projektu,
  • Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia,
  • Sporządzenia wniosku o dofinansowanie,
  • Reprezentację w kontaktach z instytucjami udzielającym wsparcia,
  • Bieżącą opiekę prawną w toku realizacji projektu.